Hướng dẫn sử dụng công thức trừ ngày tháng năm trong Excel chi tiết nhất

Thứ sáu, 20/10/2023 - 01:51

Công thức trừ ngày tháng năm trong Excel chắc hẳn là thông tin nhiều người tìm kiếm. Bởi lẽ việc áp dụng công thức tính cộng và trừ ngày tháng năm trong Excel giúp việc tạo thông tin trong Excel trở nên nhanh chóng, dễ dàng hơn. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thực hiện chi tiết nhất. Cùng tham khảo nhé!

mc lục Mục lục

mục lục

Cách trừ ngày tháng năm trong Excel ra số ngày

Để tính khoảng thời gian giữa các ngày trong Excel, bạn có thể thực hiện vô cùng đơn giản. Dưới đây là ba cách trừ ngày tháng năm ra số ngày trong Excel:

1. Trừ ngày tháng năm trực tiếp

Cách đơn giản nhất là trừ ngày lớn cho ngày nhỏ. Ví dụ, nếu bạn có hai ngày trong bảng dữ liệu thì để tính khoảng cách giữa hai ngày này, bạn chỉ cần sử dụng công thức: =B2-A2.

2. Sử dụng hàm DATEDIF

Công thức hàm DATEDIF là một trong những công thức trừ ngày tháng năm trong Excel phổ biến được nhiều người sử dụng. Để trừ ngày trong Excel bằng hàm DATEDIF bạn sử dụng cú pháp sau:

=DATEDIF(A2, B2, "d")

Lưu ý, hàm DATEDIF chỉ trả về kết quả dương, vì vậy hãy luôn trừ ngày lớn cho ngày nhỏ. Nếu bạn trừ ngày nhỏ cho ngày lớn, kết quả sẽ là số âm và hàm sẽ báo lỗi #NUM!.

Công thức trừ ngày tháng năm trong Excel bằng hàm DATEDIF
Công thức trừ ngày tháng năm trong Excel bằng hàm DATEDIF

3. Sử dụng hàm Date

Bạn có thể trừ ngày tháng năm để ra kết quả là ngày trong Excel bằng hàm Date. Với công thức: =Date(y, m, d) - Date(y, m, d)

Trong đó: 

  • y là năm

  • m là tháng

  • d là ngày

Ví dụ để tính số ngày giữa hai ngày 15/7/2023 và 15/8/2023 bạn có thể viết công thức như sau: =DATE(2023,8,5)-DATE(2023,7,5). Như vậy chúng ta sẽ thu về được kết quả là 30. 

4. Trừ ngày từ ngày hiện tại

Để trừ ngày từ ngày hiện tại, bạn có thể sử dụng hàm trừ ngày tháng năm trong Excel sau: =TODAY()-A2. Lưu ý, kết quả có thể hiển thị dưới dạng ngày tháng năm. Để chuyển nó sang số ngày, bạn có thể thay đổi định dạng từ "Date" sang "General".

Ví dụ: Để tính số ngày từ ngày 01/01/2000 đến ngày hiện tại bạn áp dụng =TODAY() - Ngày cho trước. Kết quả thu về được là 8362 ngày tính từ ngày 01/01/2000 đến ngày hiện tại (lưu ý: cần đổi ô sang định dạng number để thu được kết quả đúng).

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Excel với số ngày

Có 2 cách cộng trừ ngày tháng năm với số ngày trong Excel phổ biến nhất đó là cộng trừ trực tiếp và sử dụng hàm DATE. 

Với cách đầu tiên bạn chỉ cần lựa chọn ô chứa mốc thời gian bạn muốn tính toán rồi cộng với số ngày bạn mong muốn. Ví dụ bạn muốn cộng thời gian trong ô A3 với 20 ngày, bạn sử dụng công thức sau =A3+20.

Để cộng trừ ngày tháng năm với số ngày bằng hàm DATE, bạn có thể sử dụng công thức sau đây:

=DATE(YEAR, MONTH, DAY + B2) hoặc =DATE(YEAR, MONTH, DAY) +B2

Trong đó, YEAR, MONTH, DAY lần lượt là năm, tháng, ngày của mốc thời gian mà bạn muốn tính toán. B2 là ô chứa số ngày mà bạn muốn cộng trừ (bạn cũng có thể cộng hoặc trừ trực tiếp với số ngày cụ thể).

Ví dụ: hôm nay là ngày 12/01/2024 và bạn muốn biết 100 ngày nữa là ngày nào thì bạn áp dụng công thức sau: =DATE(2024, 01, 12 + 100). Bạn sẽ thu được kết quả là 21/04/2024.

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Excel với số tháng

Để cộng trừ ngày tháng trong Excel với số tháng bạn có thể sử dụng hai hàm là DATE hoặc EDATE. Dưới đây là cách trừ ngày tháng năm ra số tháng trong Excel đối với từng hàm.

1. Sử dụng hàm DATE để cộng hoặc trừ tháng

Để cộng hoặc trừ tháng bằng hàm DATE, bạn sử dụng công thức =DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) + B2, DAY(A2))

Trong đó:

  • Year(A2) là năm của ngày trong ô A2 được giữ nguyên.

  • Month(A2) là tháng của ngày trong A2 được cộng thêm số tháng từ ô B2.

  • DAY(A2) là ngày của ngày trong A2 không thay đổi.

Bạn có thể thay đổi vị trí ô tùy ý mà không nhất thiết phải là ô A2 hay B2. 

Ví dụ để cộng 5 tháng từ ngày 15/8/2023 ta áp dụng công thức =DATE(2023,8+5,15) -> ta thu được kết quả là 15/01/2024

Tương tự, để trừ tháng bạn sử dụng công thức:

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) - B2, DAY(A2))

Ví dụ để trừ 5 tháng từ ngày 15/8/2023 ta áp dụng công thức =DATE(2023,8-5,15).

Hoặc bạn có thể nhập số tháng trực tiếp trong công thức thay vì tham chiếu đến một ô: 

=DATE(YEAR(date), MONTH(date) + N months, DAY(date)).

Sử dụng hàm DATE để cộng hoặc trừ tháng
Sử dụng hàm DATE để cộng hoặc trừ tháng

2. Sử dụng hàm EDATE

Công thức trừ ngày tháng năm trong Excel bằng hàm EDATE giúp bạn cộng hoặc trừ tháng dễ dàng. Công thức sử dụng hàm này là: =EDATE(ngày_gốc, số_tháng). Trong đó:

  • Ngày_gốc là ngày bạn muốn cộng hoặc trừ tháng, có thể đó là giá trị ngày tháng hoặc một ô tham chiếu.

  • Số_tháng là số tháng bạn muốn thêm hoặc bớt khỏi ngày gốc, có thể đó là một số nguyên hoặc một ô tham chiếu.

Hàm EDATE sẽ trả về kết quả là một giá trị ngày tháng sau khi bạn cộng hoặc trừ số tháng từ ngày gốc. 

Ví dụ: Để cộng 6 tháng vào ngày 15/8/2023, bạn có thể sử dụng công thức sau: =EDATE(DATE(2023,8,15),6). Kết quả sẽ là 15/2/2024.

Công thức cộng trừ năm vào một thời điểm cụ thể trong Excel

Bạn có thể tăng hoặc giảm giá trị năm của một ngày trong Excel bằng cách sử dụng hàm DATE. Ví dụ để cộng thêm 2 năm vào ngày 15/8/2023, bạn sử dụng hàm DATE như sau: =DATE(2023+2, 8, 15). Kết quả sẽ là ngày 15/8/2025.

Hoặc bạn có thể áp dụng cách trừ thời gian ngày tháng trong Excel để giảm 3 năm từ ngày 15/8/2023 bằng hàm DATE theo cách: =DATE(2023-3, 8, 15). Kết quả sẽ là ngày 15/8/2020.

Công thức cộng trừ số ngày tháng năm bất kỳ trong Excel

Hàm DATE vẫn là một hàm hữu dụng nếu bạn muốn cộng trừ số lượng ngày tháng năm bất kỳ với một mốc thời gian cụ thể trong Excel.

Ví dụ, bạn muốn tính xem, cách 3 năm 2 tháng 15 ngày từ ngày 20/10/2023 là ngày nào thì bạn có thể tiếp tục áp dụng công thức trừ ngày tháng năm trong Excel bằng hàm DATE với cú pháp: =DATE(2023-3, 10-2, 20-15) lúc này bạn sẽ thu được kết quả là ngày 05/08/2020.

Tương tự nếu bạn muốn cộng một số lượng ngày tháng năm bất kỳ vào một mốc thời gian cụ thể thì chỉ cần áp dụng công thức trên và thay dấu “-” thành dấu “+”.

Tính thời gian từ thời điểm hiện tại với hàm TODAY

Sử dụng công thức trừ ngày tháng năm trong Excel với hàm TODAY là một công cụ không yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung nào. Nó chỉ đơn giản trả về ngày hiện tại theo định dạng của Excel. Hàm này rất hữu ích để bạn thực hiện tính toán dựa trên ngày hiện tại.

Ví dụ để tính số ngày còn lại cho đến Tết Dương lịch năm 2024, bạn có thể sử dụng công thức sau: =DATE(2024,1,1)-TODAY(). Kết quả sẽ hiển thị 73 ngày từ ngày hiện tại đến 1/1/2024.

Ví dụ về công thức trừ ngày tháng năm trong Excel bằng hàm TODAY
Công thức trừ ngày tháng năm trong Excel với hàm TODAY

Tính thời gian từ thời điểm hiện tại bằng hàm TODAY

Hoặc để tính số tuổi của một người sinh vào ngày 15/8/2000, bạn có thể sử dụng công thức sau: =YEAR(TODAY())-YEAR(DATE(2000,8,15)). Kết quả sẽ là 23 tuổi tính đến ngày hiện tại.

Kết luận

Trên đây là những thông tin hướng dẫn chi tiết cách sử dụng công thức trừ ngày tháng năm trong Excel. Mong rằng qua đây bạn sẽ áp dụng thành công và làm việc hiệu quả hơn trong Excel. Để học thêm về Excel từ kiến thức cơ bản đến nâng cao, đừng bỏ lỡ các bài viết khác của Thủ Thuật Số chúng tôi nhé!

Chủ đề Chủ đề:

Microsoft
Cách tìm giá trị nhỏ nhất có điều kiện trong Excel với các hàm MIN
Cách tìm giá trị nhỏ nhất có điều kiện trong Excel với các hàm MIN

Excel 19-10-2023

Việc biết được cách tìm giá trị nhỏ nhất có điều kiện trong Excel sẽ giúp bạn lọc ra được giá trị nhỏ nhất trong một tệp dữ liệu. Vậy thì cách tìm như thế nào? Các bước thực hiện có khó không? Hãy cùng Thủ Thuật Số hướng dẫn bạn cách tìm giá trị nhỏ nhất trong Excel ngay trong bài viết sau đây nhé!

Chi tiết về cách sử dụng Excel cho người mới học 2023
Chi tiết về cách sử dụng Excel cho người mới học 2023

Excel 31-10-2023

Cách sử dụng Excel cho người mới học là vấn đề mà nhiều người lần đầu sử dụng công cụ này quan tâm. Kỹ năng sử dụng Excel không chỉ bắt buộc trong một vài môn học tại trường mà nó còn là yêu cầu tối thiểu của rất nhiều công việc. Nếu bạn vẫn chưa biết gì về Excel thì bài viết hướng dẫn sử dụng Excel cơ bản dưới đây là dành cho bạn.

Hướng dẫn cách gộp các sheet trong Excel thành một - đơn giản, hữu ích
Hướng dẫn cách gộp các sheet trong Excel thành một - đơn giản, hữu ích

Excel 20-10-2023

Trong quá trình sử dụng Excel, có một vài trường hợp bạn sẽ cần sử dụng thông tin trên nhiều bảng sheet khác nhau. Nếu như bạn mở từng bảng một để lọc thông tin sẽ mất rất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn. Hiểu được tầm quan trọng của thao tác cách gộp các sheet trong Excel, Thủ Thuật Số xin chia sẻ với bạn cách gộp sheet đơn giản, dễ thực hiện sau đây!