Hướng dẫn sử dụng hàm chẵn lẻ trong Excel ra kết quả nhanh nhất nhất

Thứ sáu, 20/10/2023 - 22:02

Hàm chẵn lẻ trong Excel là công cụ được nhiều người tìm hiểu vì tính ứng dụng của nó. Hàm sẽ giúp bạn kiểm tra tính chẵn lẻ của các giá trị trong một dãy dữ liệu. Điều này là quan trọng bởi nó giúp bạn phân biệt và xử lý dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả hơn. Để nắm bắt các bước thực hiện như thế nào hãy theo dõi bài viết dưới đây của Thủ Thuật Số nhé!

mc lục Mục lục

mục lục

Cách kiểm tra số chẵn lẻ trong Excel    

Kiểm tra số chẵn và lẻ trong Excel là một kỹ thuật quan trọng trong công việc kế toán và quản lý dữ liệu. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách kiểm tra bằng các hàm tìm số chẵn lẻ trong Excel ISEVEN, ISODD, MOD. Cụ thể như sau: 

Sử dụng hàm ISEVEN

Để kiểm tra xem một số có phải là số chẵn hay không, bạn có thể sử dụng hàm chẵn lẻ trong Excel là ISEVEN theo các bước sau:

Bước 1: Mở tệp Excel chứa dữ liệu bạn muốn kiểm tra số chẵn.

Bước 2: Tại ô nơi bạn muốn hiển thị kết quả kiểm tra, bạn nhập công thức sau: =IF(ISEVEN(Số cần kiểm tra), "Số chẵn", " ")

Trong đó:

 • IF: là hàm điều kiện.

 • ISEVEN: là hàm lọc số chẵn lẻ trong Excel kiểm tra xem số đó có phải là số chẵn không.

 • "Số chẵn": là giá trị sẽ hiển thị nếu số đó là số chẵn. Nếu không, công thức sẽ hiển thị một ký tự trắng.

Kiểm tra số chẵn lẻ trong Excel bằng hàm ISEVEN
Kiểm tra số chẵn lẻ trong Excel bằng hàm ISEVEN

Bước 3: Sau khi nhập công thức, nhấn Enter và kết quả sẽ hiển thị tại ô bạn đã chọn. Để áp dụng công thức này cho các giá trị khác trong bảng, bạn chỉ cần sao chép nó. Di chuyển con trỏ chuột xuống dưới, bên phải của ô chứa công thức đó cho đến khi xuất hiện biểu tượng "plus" (+). Sau đó kéo xuống để áp dụng hàm lấy số chẵn trong Excel cho các ô còn lại.

Sử dụng hàm ISODD

Một trong những cách hiệu quả nhất để kiểm tra tính chẵn lẻ của các giá trị trong Excel là sử dụng hàm ISODD. Cách áp dụng hàm chẵn lẻ trong Excel ISODD như sau:

Bước 1: Bước đầu tiên trong cách lấy số chẵn trong Excel là mở tệp Excel chứa dữ liệu bạn muốn kiểm tra số lẻ.

Bước 2: Để kiểm tra, nhập công thức sau vào ô tính mà bạn muốn hiển thị kết quả: =IF(ISODD(Dữ liệu cần kiểm tra), "Số lẻ", " "). Trong đó: 

 • IF: là một hàm điều kiện.

 • ISODD: là hàm lấy số lẻ trong Excel kiểm tra xem một số có phải là số lẻ không.

 • Nếu số là lẻ, ô tính sẽ hiển thị "Số lẻ", ngược lại sẽ hiển thị một khoảng trắng.

Kiểm tra số chẵn lẻ trong Excel bằng hàm ISODD
Kiểm tra số chẵn lẻ trong Excel bằng hàm ISODD

Bước 3: Nhấn Enter sau khi nhập công thức, kết quả sẽ xuất hiện trong ô bạn vừa nhập. Để áp dụng kiểm tra cho các giá trị khác trong bảng, bạn chỉ cần sao chép công thức. Di chuyển con trỏ chuột xuống phía dưới và bên phải của ô tính đến khi xuất hiện biểu tượng "+". Sau đó kéo xuống để thực hiện cách lấy số lẻ trong Excel cho các ô khác. 

Sử dụng hàm MOD

Sử dụng hàm chẵn lẻ trong Excel MOD giúp bạn dễ dàng xác định xem một giá trị có chia hết cho 2 hay không, từ đó xác định tính chẵn lẻ một cách nhanh chóng. Cụ thể công thức như sau:

 • Để tìm số chẵn, bạn sử dụng công thức: =MOD(A2, 2).

 • Để tìm số lẻ, bạn sử dụng công thức: =MOD(A2, 2) > 0

Mặc dù công thức này khá đơn giản, nhưng để đảm bảo tính chính xác bạn có thể sử dụng hàm IF như sau: =IF(MOD(A2, 2)=0, "Là số chẵn", "Là số lẻ". Khi áp dụng công thức này kết quả sẽ hiển thị "Là số chẵn" nếu số đó là số chẵn và "Là số lẻ" nếu số đó là số lẻ.

Sử dụng hàm MOD tìm số chẵn lẻ trong Excel
Sử dụng hàm MOD tìm số chẵn lẻ trong Excel

Cách lọc giá trị chẵn lẻ trong Excel    

Bạn có thể lọc giá trị chẵn và lẻ trong Excel bằng cách sử dụng tính năng lọc. Cụ thể dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các cách lọc bằng việc kết hợp hàm IF cùng các hàm ISEVEN, ISODD, MOD chi tiết. 

Sử dụng hàm IF và hàm ISEVEN

Bạn có thể sử dụng hàm IF và hàm chẵn lẻ trong Excel ISEVEN để lọc giá trị chẵn trong một dãy giá trị. Thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Mở Excel và nhập dữ liệu của bạn vào một cột hoặc vùng cụ thể (ví dụ cột A). Sau đó tạo một cột mới (hoặc sử dụng một vùng trống) để hiển thị kết quả lọc (ví dụ cột B). Nếu bạn muốn hiển thị kết quả lọc trong cột B, bạn có thể nhập các công thức sau vào ô B1: =IF(ISEVEN(A1), A1, " ") để lọc giá trị chẵn. Sau đó, sao chép công thức này và kéo xuống để áp dụng cho tất cả các hàng trong cột B.

Sử dụng hàm IF và ISEVEN lọc số chẵn lẻ trong Excel
Sử dụng hàm IF và ISEVEN lọc số chẵn lẻ trong Excel

Bước 2: Bây giờ cột B sẽ hiển thị giá trị chẵn từ cột A và các ô trống cho các giá trị lẻ. Để ẩn các ô trống và chỉ hiển thị giá trị chẵn, bạn có thể sử dụng tính năng lọc trong Excel:

 • Chọn cột B hoặc vùng chứa các kết quả lọc của bạn.

 • Trong tab Dữ liệu (Data), nhấp vào Lọc (Filter) để bật tính năng lọc.

Filter lấy số chẵn trong Excel
Filter lấy số chẵn trong Excel

Bước 3: Sử dụng mũi tên xuống trên tiêu đề cột B để mở hộp Filter của cột. 

 • Nếu bạn muốn lọc ra các giá trị chẵn, bạn chỉ cần bỏ dấu tích ở ô Blank (ô trống) -> OK. .

Filter lọc giá trị chẵn trong Excel

Lúc này bạn sẽ thu được các giá trị chẵn và không còn khoảng trống nữa:

Kết quả sau khi filer lấy giá trị chẵn bằng hàm ISEVEN

Còn nếu bạn muốn lọc ra các

 • Nếu bạn muốn lọc các giá trị lẻ, bạn chỉ cần click bỏ dấu tích ở (Select All), sau đó tích chọn Blank (ô trống) ->OK. Lúc này bạn sẽ thu được các giá trị lẻ bên cột A và cột B là các ô trống.
​filter lọc giá trị lẻ bằng hàm ISEVEN
​Filter lọc giá trị lẻ

Lúc này kết quả bạn sẽ thu được các giá trị lẻ bên cột A và cột B là các ô trống.

Kết quả khi lọc giá trị lẻ bằng hàm ISEVEN

Sử dụng hàm IF và hàm ISODD

Tương tự bạn có thể sử dụng hàm IF kết hợp với hàm chẵn lẻ trong Excel ISODD để lọc giá trị chẵn và lẻ theo cách như sau:

Bước 1: Đặt dữ liệu trong một cột, ví dụ cột A. Trong cột B, sử dụng hàm IF và hàm ISODD để lọc giá trị chẵn và lẻ với công thức sau: =IF(ISODD(A1), A1, " "). Sau đó sao chép công thức này xuống cột B cho tất cả các giá trị trong cột A.

Sử dụng hàm IF và ISODD lọc số chẵn lẻ trong Excel
Sử dụng hàm IF và ISODD lọc số chẵn lẻ trong Excel

Bước 2: Khi này cột B sẽ hiển thị giá trị lẻ từ cột A và các ô trống là các giá trị chẵn. Để lọc ra các giá trị chẵn hoặc lẻ mong muốn bạn cần:

 • Chọn cột B hoặc vùng chứa các kết quả lọc của bạn.

 • Trong tab Dữ liệu (Data), nhấp vào Lọc (Filter) để bật tính năng lọc.

Bước 3: Sử dụng mũi tên xuống trên tiêu đề cột B để mở hộp Filter của cột. 

 • Nếu bạn muốn lọc ra các giá trị lẻ, bạn chỉ cần bỏ dấu tích ở ô Blank (ô trống) -> OK, lúc này bạn sẽ thu được các giá trị lẻ và không còn khoảng trống nữa.

Kết quả sau khi filter lọc giá trị lẻ bằng hàm ISODD

 • Còn nếu bạn muốn lọc ra các giá trị chẵn, bạn chỉ cần click bỏ dấu tích ở (Select All), sau đó tích chọn Blank (ô trống) -> OK, lúc này bạn sẽ thu được các giá trị chẵn bên cột A và cột B là các ô trống.

Kết quả sau khi filter lọc giá trị chẵn bằng hàm ISODD

Sử dụng hàm IF và hàm MOD

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng hàm MOD kết hợp với hàm IF để tìm giá trị chẵn lẻ với các bước tương tự bên trên. 

Công thức lọc giá trị chẵn trong Excel như sau: =IF(MOD(A1,2)=0, A1, " "). Trong đó, A1 là ô cần lọc giá trị, MOD(A1,2)=0 là điều kiện ô A1 chia cho 2 dư 0 (nghĩa là số chẵn).

Công thức lọc giá trị lẻ trong Excel cũng tương tự: =IF(MOD(A1,2)>0, A1, " "). Trong đó: MOD(A1,2)>0 là điều kiện ô A1 chia cho 2 có dư lớn hơn 0 (nghĩa là số lẻ).

Kết luận    

Bài viết trên đây của Thủ Thuật Số đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm chẵn lẻ trong Excel một cách đơn giản, nhanh chóng. Tùy thuộc vào tình huống cụ thể và mục tiêu công việc, bạn có thể chọn cách sử dụng hàm Excel phù hợp. Bạn có thể theo dõi thêm nhiều thủ thuật Excel hữu ích khác trên trang của chúng tôi. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề Chủ đề:

Microsoft
Cách tìm giá trị nhỏ nhất có điều kiện trong Excel với các hàm MIN
Cách tìm giá trị nhỏ nhất có điều kiện trong Excel với các hàm MIN

Excel 19-10-2023

Việc biết được cách tìm giá trị nhỏ nhất có điều kiện trong Excel sẽ giúp bạn lọc ra được giá trị nhỏ nhất trong một tệp dữ liệu. Vậy thì cách tìm như thế nào? Các bước thực hiện có khó không? Hãy cùng Thủ Thuật Số hướng dẫn bạn cách tìm giá trị nhỏ nhất trong Excel ngay trong bài viết sau đây nhé!

Chi tiết về cách sử dụng Excel cho người mới học 2023
Chi tiết về cách sử dụng Excel cho người mới học 2023

Excel 31-10-2023

Cách sử dụng Excel cho người mới học là vấn đề mà nhiều người lần đầu sử dụng công cụ này quan tâm. Kỹ năng sử dụng Excel không chỉ bắt buộc trong một vài môn học tại trường mà nó còn là yêu cầu tối thiểu của rất nhiều công việc. Nếu bạn vẫn chưa biết gì về Excel thì bài viết hướng dẫn sử dụng Excel cơ bản dưới đây là dành cho bạn.

Hướng dẫn cách gộp các sheet trong Excel thành một - đơn giản, hữu ích
Hướng dẫn cách gộp các sheet trong Excel thành một - đơn giản, hữu ích

Excel 20-10-2023

Trong quá trình sử dụng Excel, có một vài trường hợp bạn sẽ cần sử dụng thông tin trên nhiều bảng sheet khác nhau. Nếu như bạn mở từng bảng một để lọc thông tin sẽ mất rất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn. Hiểu được tầm quan trọng của thao tác cách gộp các sheet trong Excel, Thủ Thuật Số xin chia sẻ với bạn cách gộp sheet đơn giản, dễ thực hiện sau đây!